Schrijfvaardigheden

Aan het einde van je studie ben je in staat om zelfstandig een onderzoeksverslag, technisch rapport of essay te schrijven voorzien van een literatuurstudie als theoretisch kader, en kun je daarbij de schrijfconventies hanteren die gelden binnen het vakgebied.

Dat betekent dat je een wetenschappelijke schrijfstijl kunt toepassen: correct, objectief, helder en bondig. Daarnaast kun je gelezen wetenschappelijke literatuur bondig en helder samenvatten, kun je rapporteren over de gebruikte onderzoeksmethode en de verkregen onderzoeksresultaten, en refereer je op de juiste manier naar gebruikte literatuur.

De onderstaande teksten helpen je bij het bereiken van deze doelen: