Projectvaardigheden

Aan het einde van je studie kun je zelfstandig een (klein) project opzetten en uitvoeren. Daarbij kun je werken in teamverband en een takenverdeling en tijdsplanning zelfstandig opzetten en bewaken.

Dat betekent dat je een projectvoorstel kan schrijven voor een gegeven (wetenschappelijk) vraagstuk, tenminste voorzien van een probleemdefinitie, aanpak en planning, en dit voorstel gebruikt tijdens de uitvoer van het project, en het indien nodig bijstelt. Hierbij communiceer je helder met stakeholders van het project en kan je effectief samenwerken met leden van de projectgroep, op het gebied van groepssamenstelling, taakverdeling en communicatie.

De onderstaande teksten helpen je bij het bereiken van deze doelen: