Academische houding

Aan het einde van je studie vertoon je autonomie en zelfsturing ten aanzien van je eigen (vakinhoudelijke) ontwikkeling, vertoon je kritische reflectie op het wetenschappelijk instrumentarium (waaronder jezelf) alsmede het wetenschappelijk product.

Dat betekent dat je begrijpt wat de wetenschappelijke houding impliceert en je gedraagt als een professional, daarbij als een kritische denker functionerend richting de maatschappij en het vakgebied. Daarbij kun je een standpunt beargumenteren en verwoorden, en fouten in een argumentatie identificeren en benoemen.

De onderstaande teksten helpen je bij het bereiken van deze doelen: