Onderzoeksvaardigheden

Aan het einde van je studie heb je voldoende kennis van het onderzoeksveld en de verschillende gehanteerde methoden en technieken binnen het vakgebied om bij een gegeven onderzoeksvraag een eenvoudig onderzoek te ontwerpen en uit te voeren om deze vraag te beantwoorden. Daarnaast geef je blijk van inzicht in methoden van dataverwerking.

Dat betekent dat je een eenvoudig wetenschappelijk onderzoek kan ontwerpen en uitvoeren, en data kan verzamelen, bewerken, verwerken en evalueren. Daarnaast ben je in staat om wetenschappelijke literatuur te vinden met betrekking tot een bepaald onderwerp en hiervan een overzicht te maken, en uit verschillende wetenschappelijke bronnen een eigen standpunt te synthetiseren. Als laatste ben in staat om een specifiek onderwerp te plaatsen binnen een bredere wetenschappelijke context.

De onderstaande teksten helpen je bij het bereiken van deze doelen: